Camping med problem

Kanske problemet kan repareras och du kan fortsätter semestern.

Med problem/ With problem
Utan problem/ Without problem