Ultrasound Q-Bond machine

Northsails (DK)

Ihoplimning av ett  Cuben Fiber segel  1,050 kvm ”Codigo 1”, namnet på båten är ”Ganesha” 39 mt

Maskinen värmer upp limmet i Q-Bond tejpen med hjälp av ultraljus.