Månad: maj 2013

Northsails (DK) Arbeta på lufftape  Codigo ”O”, 1500 kvm Cuben Fiber segel. Namn på båten ”Aglaia”, 66m slup