Happy customer with his sun shelter.

Solskydd panorama/Sun shelter panorama

Äntiglen är den klar /At last it’s ready