Kategori: Hemsida

Under rubriken Om Marullo finns nu en video som ger en inblick i min verksamhet och mitt intresse för segling.

  Northsails (DK) Ihoplimning av ett  Cuben Fiber segel  1,050 kvm ”Codigo 1”, namnet på båten är ”Ganesha” 39 mt Maskinen värmer upp limmet i Q-Bond tejpen med hjälp av ultraljus.

Northsails (DK) Arbeta på lufftape  Codigo ”O”, 1500 kvm Cuben Fiber segel. Namn på båten ”Aglaia”, 66m slup