Båtdynor och mer

Seglet loft lägger till en ny sida för reparation och nytillverkning av båtdynor. MER modifiering och reparation av bilstolar.

Modifiering/Modification

Problemet/The problem

Efter/ After

Baksida/Back side

Modifiering/Modification

Dynor/Cushions

Set-komplet

Före reparation/Before repair

Efter eparation/fter Repair

Läder skydd/Leather cover

Läder skydd/Leather cover